Una ruta de 17 km por Denia

Bastante humedad hoy en Denia, como es habitual, pero me gusta esta ruta de 17 km: Punta del Raset (km 0) – La Marineta Cassiana (km 2) – Las Rotas (km 3-6) – Final de Las Rotas – Las Rotas (km 6-9) – La Marina de Denia (km 10) – Escollera Sur (km 11) – Cruz Roja (km 13) – Escollera Norte (km 15) – Punta del Raset (km 17).

Ruta de 17 km

Leave a Comment